Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Δήμο Περιστερίου, υπό τις πραγματικές συνθήκες της γειτνίασης με σχολείο και με γνώμονα την ασφαλή διέλευση των μαθητών. Κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, πρότεινε την εξέταση του ενδεχόμενου ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, τον περιορισμό ή και την πλήρη απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης του θιγόμενου ιδιοκτήτη. Παράλληλα η Αρχή επεσήμανε την ανάγκη έκδοσης εγκύκλιων οδηγιών για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, τη θέσπιση απαγορευτικών ρυθμίσεων για τις χρήσεις γης ανάλογα με το χαρακτήρα και το πολυπληθές των περιοχών και την ανάγκη νομοθετικής πρότασης διαβούλευσης των εμπλεκόμενων φορέων προ της χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΥΕ πλησίον κτηρίου ειδικού σκοπού, όπως εν προκειμένω είναι το σχολείο.

1. Διοικητική Ανταπόκριση (κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος)

2. Πόρισμα (Κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος)

Speak Your Mind