Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου οι ιδιόχειρες βεβαιώσεις των μηχανικών

F3475B5096AB602BF6A9E320891EB449

Yπογράφθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος παρακάμπτει την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των πολιτών με τους συμβολαιογράφους και να μπορούν να γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Η νέα ρύθμιση τροποποιεί το άρθρο 49 (παράγραφος 16) του νόμου 4030/2011 (έκδοση οικοδομικών αδειών) και προβλέπει  ότι για όσο διάστημα παραμένει αδρανές το σύστημα του ΤΕΕ θα εκδίδονται οι βεβαιώσεις των μηχανικών … [Read more...]