Γνωμοδότηση ΝΣΚ 39-2007

nsk

Ανανέωση άδειας εγκατάστασης Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 39-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26-2007

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης για την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 15-2007

nsk

Ισχύς κυρωθέντος αναδασμού – Καθορισμός παλαιού αιγιαλού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 15-2008 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 11-2007

nsk

Ιδιωτικά δασοτεμάχια ειδικής προστασίας και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 11-2007 … [Read more...]

Πέντε διαγωνισμοί για Ξενία, πλαζ, τουριστικά περίπτερα

xenia

To πρώτο πακέτο αξιοποίησης από ιδιώτες της δημόσιας περιουσίας, που περιλαμβάνει Ξενία, πλαζ και τουριστικά περίπτερα - εστιατόρια, ετοιμάζει η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, με την προκήρυξη πέντε διαγωνισμών. Παράλληλα για το 2013 ετοιμάζει τις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η διοίκηση της ΕΤΑΔ έχει καταλήξει σε πέντε περιουσιακά στοιχεία για τα οποία προχωρούν άμεσα οι διαγωνιστικές … [Read more...]