Γνωμοδότηση ΝΣΚ 175-2005

nsk

Περιβαλλοντική αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων μετά την ισχύ του Ν 3199/2003. http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=4190 … [Read more...]

Ελεύθερη η μεταβίβαση αυθαιρέτων

afthaireta

Eπιτρέπεται μεταβίβαση αυθαιρέτου χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου (όπως ίσχυε έως σήμερα) αλλά μόνο του 30% αυτού έως τις 31/01/2013, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως χθες(ΦΕΚ 237 / 5 Δεκεμβρίου 2012 - άρθρο 14) Σύμφωνα με αυτό παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέτου σε όσους καταβάλλουν το 30% της οφειλής τους έως τα τέλη Ιανουαρίου. Για δηλώσεις οι οποίες … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2012

nsk

Χορήγηση άδειας εγκαταστάσεως μονάδος αποθηκεύσεως και διακινήσεως πετρελαιοειδών – Περιορισμοί. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2012 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 159-2005

nsk

Πολιτιστικό περιβάλλον. Ιστορικοί τόποι. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 159-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 132-2005

nsk

Τουριστικοί λιμένες. Συμβάσεις παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης. Έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 118-2005

nsk

Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υπαγομένων στη νομοθεσία για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 118-2005   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 107-2005

nsk

Παραχώρηση χρήσης χώρου δυνάμει δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε χερσαία ζώνη λιμένος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 107-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85-2005

nsk

Ανάκληση απόφασης ανακλητικής οικοδομικής αδείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 61-2005

nsk

Προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών (πέργκολες) επί του αιγιαλού και της παραλίας. Έννοια έργων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 61-2005 … [Read more...]

ΕΜΠ: Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της αειφορίας στον Τουριστικό Κλάδο

emp

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα την προώθηση της αειφορίας στον Τουριστικό Κλάδο τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 στην Αίθουσα Μακεδονία του Ξενοδοχείου Divani Caravel (08:30-18:00) παρουσία πολλών αξιόλογων εισηγητών τόσο από τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, όσο και από τον ερευνητικό και επιστημονικό χώρο. Το Συνέδριο έχει ως στόχο την ανάδειξη του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών τεχνολογιών και … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2005

nsk

Αιγιαλός – Παραλία. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2005 … [Read more...]