Γνωμοδότηση ΝΣΚ 408-2012

nsk

Κήρυξη ή μη ως διατηρητέου κτιρίου καπναποθήκης. Δεν εμπίπτει στη γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η ουσιαστική εκτίμηση για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων και κριτηρίων, προκειμένου να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ένα κτίριο διατηρητέο. Αποτελεί τεχνική κρίση που ανήκει στην αρμοδιότητα της Διοίκησης. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 408-2012   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 133-2004

nsk

Προσωρινή παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων σε ακτήμονες καλλιεργητές – Παλαιά όχθη λίμνης – Κοινοτικές ενισχύσεις – Αροτραίες καλλιέργειες – ΟΣΔΕ – Νόμιμος κάτοχος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 133-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 128-2004

nsk

Δυνατότητα ακύρωσης ή διόρθωσης παραχωρητηρίου αναδασμού κατ’ άρθρο 22 του Ν 674/1977 ως ισχύει από 5-6-2003. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 128-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 127-2004

nsk

Νομιμότητα ανακλήσεως δωρεάν παραχώρησης δημοσίου κτήματος σε σχολική επιτροπή. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 127-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 120-2004

nsk

Λατομεία αδρανών υλικών. Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 παρ.2 περ.α’ του Ν 2837/2000 και στα δημοτικά και κοινοτικά λατομεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 120-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 95-2004

nsk

Τρόπος αποκαθιέρωσης κοινοχρήστων βοσκησίμων και γενικώς κοινοχρήστων πλην βοσκησίμων εκτάσεων της εποικιστικής νομοθεσίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 95-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 89-2004

nsk

Δυνατότητα ή μη ανάκλησης πράξεων έγκρισης ή πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 89-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2004

nsk

Αποχαρακτηρισμός δασικής εκτάσεως. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2004

nsk

Λιμνοθάλασσες. Ιδιοκτησία επί λιμνοθαλασσών. Κατάκλυση από ύδατα. Αλιευτικός Κώδικας. Εκμετάλλευση ιχθυοτρόφων υδάτων. Μίσθωση της λιμνοθάλασσας «Κόκκαλα Πηγών» Δήμου Κεραμωτής Ν.Α. Καβάλας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 64-2004

nsk

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης κτισμάτων εντός του αιγιαλού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 64-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2004

nsk

Άρση απαλλοτριώσεως, εκ μέρους της Διοικήσεως, κηρυχθείσης βάσει του ΝΔ 145/1946. Δυνατότητα αξιοποιήσεως εναπομεινάντων εκτάσεων του Δημοσίου για άλλο σκοπό δημοσίας ωφελείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 483-2003

nsk

Όροι δόμησης για κτίρια συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και οικισμών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 483-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 481-2003

nsk

Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως σε συνδυασμό με αίτημα εξαγοράς του απαλλοτριωμένου ακινήτου και σύσταση επ’ αυτού πραγματικής δουλείας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 481-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2003

nsk

Απαλλοτρίωση. Αυτοδίκαιη άρση. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 469-2003

nsk

Αποχαρακτηρισμός κοίτης μη οριοθετημένου χειμάρρου στα Δωδεκάνησα. Τεχνική διαπίστωση. Εκποίηση από το Δημόσιο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 469-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 374-2003

nsk

Αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επεβλήθη λόγω δημιουργίας ζώνης παραλίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 374-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344-2003

nsk

Επέκταση ξενοδοχείου. Διοικητική πράξη – τεκμήριο νομιμότητας μέχρι την ανάκλησή της. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2003

nsk

Παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας χώρων ή περιοχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 187-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2003

nsk

Τουριστικοί Λιμένες και Λιμενικά Ταμεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173-2003

nsk

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. Δόμηση γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Όροι και προϋποθέσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 173-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2003

nsk

Δασική έκταση. Αποχαρακτηρισμός της με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ΝΔ 69/1968. Δυνατότητα εντάξεως της εκτάσεως σε προγράμματα επιδοτήσεως της Ε.Ε. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 164-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 122-2003

nsk

Ανάκληση απαλλοτριωτικής απόφασης που έχει εκδοθεί για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, επειδή δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός αυτής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 122-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2003

nsk

Πολιτιστική κληρονομιά. Προστασία ακινήτων νεοτέρων μνημείων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2003 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 29-2003

nsk

Τήρηση νόμιμης απόστασης ξενοδοχείων και εκπαιδευτηρίων από υφιστάμενες πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 29-2003 … [Read more...]

Jail the Planners for Not Preventing Sandy!

noaa-hurricane-sandy.jpg

Ed Blakely indicts the planning profession for failing to protect our communities from the threat of a changing climate. How can we plan places that serve as bulwarks from the worst physical traumas, while providing economic and social resiliency? Only a week ago, scientists and professionals all over the world were appalled by the conviction and sentencing of Italian Seismologists for failure to predict an earthquake in L'Aquilla, Italy. This seems absurd. Earthquakes are not really … [Read more...]

City of paper urbanism: how Mumbai can make plans it may actually implement

Skyscraper for one: billionaire Mukesh Ambani's 27-storey home 'Antilia' towers over adjacent apartment buildings in Altamount Road, South Mumbai. Photo: Kerwin Datu

As the Municipal Corporation of Greater Mumbai progresses its newest 20-year Development Plan for the city, Kristen Teutonico considers the barren legacy of past plans and argues that many small interventions might do more for the city than a grand plan that may ultimately be ignored entirely. As Mumbai drafts its Development Plan for the next 20 years, it is apparent that not much has changed in the last forty. The Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) publishes plans on a 20-year … [Read more...]

Ενδιαφέρον από 50 κινεζικές επιχειρήσεις για τις αποκρατικοποιήσεις

china.aspx

Ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα εκδήλωσαν 50 ισχυρές κινεζικές επιχειρήσεις στο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Σαγκάη, με θέμα το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ, το οποίο προωθεί η Αθήνα στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης νέων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται η Industrial and Commercial Bank of China, η κορυφαία εταιρεία τροφίμων στην Κίνα, COFCO, ο υπ’ αριθμόν 1 βιομηχανικός όμιλος Fosun, που σχεδιάζει … [Read more...]

Bahamas Sales Assoc., LLC v. Byers

USCoa-11th

This case stemmed from a dispute related to the purchase of a lot in the Bahamas. The court held that the district court erred when it determined that the appraisal fraud claims were within the scope of the lot purchase contract's forum-selection clause. The court also held that the district court erred in applying equitable estoppel to allow the nonsignatories to the lot purchase contract to invoke the lot purchase contract's Bahamian forum-selection clause. Accordingly, the court reversed the … [Read more...]

Οσκαρ Νιμάγερ, αισθησιακά μοντέρνος

nimager

Ο Οσκαρ Νιμάγερ, ο οραματιστής αρχιτέκτονας που ταυτίστηκε με την ουτοπία της Μπραζίλια, πέθανε σε ηλικία 104 ετών. Ηταν ο τελευταίος από τους μεγάλους μοντέρνους αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα. Τη δεκαετία του ’60, οι φουτουριστικές προτάσεις του για ορισμένα από τα πιο προβεβλημένα δημόσια κτίρια της (τότε) νέας πρωτεύουσας της Βραζιλίας είχαν προκαλέσει τεράστια αίσθηση, προσφέροντας στον ίδιο μια θέση στην Ιστορία. Ο τελευταίος από τους μεγάλους μοντέρνους της αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα δεν … [Read more...]

Helena Sand & Gravel, Inc. v. Planning & Zoning Comm’n

supreme montana

Helena Sand and Gravel, Inc. (HSG) challenged Lewis and Clark County's decision to adopt a citizen-initiated proposal to configure a zoning district that favored residential uses and prohibited mining. The district court entered summary judgment in favor of the County, concluding that the County had properly adopted the zoning pattern and regulations creating the district, and the County's zoning decision did not constitute a taking of HSG's property. The Supreme Court affirmed in part and … [Read more...]

Τα πάνω κάτω σε πολεοδομία και χωροταξία

poleodomia

Καταργούνται, μεταξύ άλλων, Εθνικό Χωροταξικό και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Μια μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εναρμονισμένη με τις fast track επιταγές του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ετοίμασε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Η πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε προ ημερών στους φορείς των πολεοδόμων, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των βιομηχάνων κλπ. για διαβούλευση, αλλάζει τον χωρικό σχεδιασμό … [Read more...]

Πιλοτικό πρόγραμμα για το περιβάλλον

peritr

Η γνωριμία και επαφή των μαθητών με τη φύση και τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες εκτός σχολείου (όπως παραδείγματος χάρη η κομποστοποίηση των απορριμμάτων ή η εκμάθηση αγροτικών δραστηριοτήτων), θα αποτελέσουν τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που ξεκινούν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Παιδείας. Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή προς το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε πρώτη φάση συγκροτείται ειδική επιτροπή από … [Read more...]

Το 50% της Μαρίνας Φλοίσβου στον τουρκικό όμιλο Dogus

marinafloisvou

Μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ της LAMDA Development SA και της εταιρείας D-Marine Investments Holding B.V. του Ομίλου DOĞUŞ. Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν στην υλοποίηση στρατηγικής συμμαχίας μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρίας όπου θα κατέχουν η καθεμία 50% η οποία καταρχήν θα επενδύσει σε τουριστικές μαρίνες. Σε αυτό το πλαίσιο η LAMDA Development θα εισφέρει στη νέα εταιρεία τις μετοχές που κατέχει στη Flisvos Marina Holding SA και η DOĞUŞ θα συμμετάσχει στην … [Read more...]