Ετήσια Έκθεση 2004

stp1

Αυξημένες αναφορές από μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας και αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση φτάνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς στην Αρχή μέσα στο 2004. Η αύξηση των αναφορών από την συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών είναι 7,6 % ενώ συνολικά οι αναφορές που αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 25%. Οι περισσότερες αναφορές ωστόσο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές αφορούν στους Δήμους (20,8%), στους φορείς ασφάλισης (19,8%) και τις Νομαρχίες 11,4%. 1. … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2003

stp1

Το 2003 αποτέλεσε έτος αλλαγών στην Αρχή. Ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμντούρος εξελέγη Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και στη θέση του η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής εξέλεξε τον μέχρι τότε βοηθό Συνήγορο, καθηγητή Γιώργο Καμίνη. Παράλληλα μέσα στο 2003 ο Συνήγορος επεκτείνει το πεδίο δράσης του αναλαμβάνοντας πλέον και υποθέσεις η οποίες αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού διαμεσολαβώντας κατά περίπτωση και σε ιδιωτικές υποθέσεις. Ο αριθμός των αναφορών για το 2003 κινήθηκε σταθερά πάνω από τις 10.000 … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2002

stp1

Περισσότερες αρμοδιότητες για το Συνήγορο του Πολίτη "έφερε" μαζί του το έτος 2002 καθώς με διάφορες νομοθετικές πράξεις διευρύνθηκε ή κατοχυρώθηκε και νομικά το πεδίο δράσης της Αρχής. H χρονιά αυτή επίσης βελτίωσε το ποσοστό των αναφορών που είχαν θετική επίλυση από την Αρχή φέρνοντας το πολύ κοντά στο 50% (48.38%) και εμπεδώνοντας στον πολίτη το αίσθημα της δυνατότητας για ουσιαστική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με το κράτος μέσα από την ανεξάρτητη και ταχεία διαμεσολάβηση του … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2001

stp1

Η συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής και η θέσπιση από το νομοθέτη, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, διατάξεων  εναντίον της κακοδιοίκησης και υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών αποτέλεσαν τις σημαντικότερες τομές στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής για το 2001. Σε επίπεδο αναφορών το 2001 ο Συνήγορος δέχθηκε 11.282 αναφορές πολιτών με τις περισσότερες να αφορούν τις σχέσεις κράτους - πολίτη και να καλύπτουν ποσοστιαία το 34,18% του συνόλου για το έτος. 1. Περιεχόμενα και Εισαγωγή … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2000

stp1

Το φράγμα των 10.000 (συνολικά 10.107) αναφορών μέσα σε ένα χρόνο έσπασε τον δεύτερο, ουσιαστικά, χρόνο λειτουργίας του ο Συνήγορος μέσα στο 2000. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά υπήρξε μια αύξηση 55% στον αριθμό των πολιτών που ζήτησαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής. Το επιστημονικό προσωπικό του Συνηγόρου εμπλουτίζει τις παρεμβάσεις διενεργώντας αυτεπάγγελτες έρευνες, δημοσιοποιώντας ειδική έκθεση και πόρισμα για συγκεκριμένους φορείς της Διοίκησης και πραγματοποιώντας δεκάδες αυτοψίες. 1. … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 1999

stp1

Το 1999 το προσωπικό του Συνηγόρου διαχειρίστηκε 8223 αναφορές πολιτών από τις οποίες το 68% περίπου ήταν εντός των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής. Οι εργαζόμενοι στον Συνήγορο του Πολίτη αξιοποίησαν όλα εκείνα τα εργαλεία που του παρέχει η θεσμική θέση της Αρχής αξιοποιώντας παράλληλα τη φαντασία και την ευρηματικότητάς τους καθώς η προσπάθειά τους ήταν η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εξωδικαστικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησησης. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα τα … [Read more...]

Eτήσια έκθεση 1998

stp1

Αποτίμηση του έργου της Αρχής Η έκθεση επιχειρεί έναν συνολικό απολογισμό των δραστηριοτήτων της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη για το πρώτο έτος λειτουργίας της. Δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας της Αρχής έγινε την 1η Οκτωβρίου 1998, η έκθεση του έτους 1998 καλύπτει την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 1998. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η έκθεση διαιρείται σε οκτώ μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τα κυριότερα συμπεράσματα της έκθεσης, καθώς και περίληψη των βασικών της … [Read more...]

Παράνομη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στην Ηλεία-σύνοψη υπόθεσης

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλασίσιο των αρμοδιοτήτων του διερεύνησε αναφορά των κατοίκων ττου Δ.Δ. Χαβαρίου Αμαλιάδας, σχετικά με τη μη σύννομη λειτουργία και τη ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία δύο τουρσοποιίων και ενός τυροκομείου στην περιοχή "Λάκες"     1. Διοικητική ανταπόκριση (αγροκτηνοτροφικά) 2. Πόρισμα (αγροκτηνοτροφικά) 3. Σύνοψη υπόθεσης (αγροκτηνοτροφικά) … [Read more...]

Προσβασιμότητα κτιρίων για ΑμεΑ

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει πρόταση για ενσωμάτωση απαραίτητων ρυθμίσεων στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό ώστε να επιβάλλεται η πρόβλεψη της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε κάθε κτίριο, οποιασδήποτε χρήσης.     1. Πόρισμα (ΓΟΚ & ΑΜΕΑ) 2. Διοικητική Ανταπόκριση (ΓΟΚ & ΑΜΕΑ) … [Read more...]

Ρύπανση πόσιμου νερού στο Μούρεσι Πηλίου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε καταγγελίες πολιτών για ρύπανση του πόσιμου νερού στο Δήμο Μουρεσίου.     Σύνοψη Διαμεσολάβησης (ρύπανση πόσιμου νερού) … [Read more...]

Πράξεις κακοδιοίκησης και παραλήψεις του Δήμου Κερκίνης

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά πολιτών του Δήμου Κερκίνης, με την οποία κατήγγειλαν αυθαιρεσίες του οικείου δήμου κατά τη διαδικασία παραχώρησης έκτασης σε ιδιώτη στη θέση ‘Λιμανάκι’ της Λίμνης Κερκίνης, καθώς και την παράνομη ανέγερση διώροφου κτίσματος και λειτουργία αναψυκτηρίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι  καταστρατηγούνται οι διατάξεις του ν. 2971/01 που αφορούν: την προστασία της όχθης και παρόχθιας ζώνης, την χρήση της όχθης και παρόχθιας ζώνης μόνον για κοινωφελείς … [Read more...]

Όμβρια και υγρά απόβλητα Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε την παράνομη διοχέτευση υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων προερχόμενων από χώρους του ΔΑΑ, σε αγρούς, αμπέλια και λοιπούς αποδέκτες εκτός του ΔΑΑ με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Αερολιμένα συνεργάστηκε με την Αρχή με αποτέλεσμα την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων. 1. Έγγραφο υπ' αριθμ. 1 (Όμβρια … [Read more...]

Δήμος Αθηναίων- Άρνηση χορήγησης ειδικού σήματος στάθμευσης οχήματος μόνιμου κατοίκου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά με αντικείμενο την άρνηση χορήγησης του ειδικού σήματος στάθμευσης μόνιμου κάτοικου του Δήμου Αθηναίων.     1. Σύνοψη Διαμεσολάβησης (στάθμευση) 2. Διοικητική Ανταπρόκριση (Στάθμευση) … [Read more...]

Προστασία των βιοτόπων της περιοχής Αγίου Ιωάννη Πόρτο στην Τήνο

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε με την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή του υγροβιότοπου Πόρτο Τήνου. Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν δύο οικοδομικές άδειες στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Πόρτο στην Τήνο καθώς και η απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων με την οποία επανακαθορίσθηκαν τα όρια των οικισμών Αγίου Ιωάννη και Αγίου Σώστη Τήνου. Η αρχική απόφαση καθορισμού των ορίων των ανωτέρω οικισμών κρίθηκε μη νόμιμη επειδή είχε συμπεριλάβει εντός των ορίων του οικισμού μέρος του … [Read more...]

Ελεύθερη χρήση και πρόσβαση πεζοδρομίων και διαβάσεων

stp1

Πόρισμα του ΣτΠ σχετικά με την παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Το πόρισμα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα διαπιστώσεων και προτάσεων. 1. Διοικητική Ανταπόκριση (πεζοδρόμια) 2. Πόρισμα (πεζοδρόμια) http://www.synigoros.gr/resources/parartima_porismatos_pezodromia.pdf   … [Read more...]

Ηχορύπανση από τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

stp1

1. Ιστορικό αναφορών και έρευνας του ΣτΠ για την ηχορύπανση από τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ": 2. Ειδικότερα θέματα: -Διαδικασίες Μειώσεως Θορύβου Αεροσκαφών - Διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης -Διαδικασίες απογείωσης και προσγείωσης -Νυχτερινές πτήσεις -Έλεγχος τήρησης των NAP - μετρήσεις θορύβου -Λήψη μέτρων προστασίας των κτιρίων από το θόρυβο -Αέριοι ρύποι - ακτινοβολία ραντάρ 3. Συμπεράσματα και προτάσεις του ΣτΠ 1. Πόρισμα … [Read more...]

Προτάσεις για ζητήματα παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέδωσε πόρισμα τον Δεκέμβριο 2006 σχετικά με την παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων, κειμένων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Το πόρισμα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα διαπιστώσεων και προτάσεων.     Σύνοψη διαμεσολάβησης (πεζοδρόμια) … [Read more...]

Διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

stp1

Μετά την έκδοση του νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη τοποθετείται με έγγραφό του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς τα ζητήματα που σχετίζονται, κυρίως, με τους υφιστάμενους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα της εκ των υστέρων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομιμοποίησής τους.   1. Έγγραφο προς ΥΠΕΧΩΔΕ (κεραία κινητής τηλεφωνίας) 2. Σύνοψη διαμεσολάβησης (κεραία κινητής τηλεφωνίας) … [Read more...]

Παραλείψεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης λειτουργίας υδατοδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα

stp1

Οι πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα άρχισαν να πραγματοποιούνται χωρίς την προβλεπόμενη τότε περιβαλλοντική αδειοδότηση για αεροδρόμια γενικότερα και συνέχισαν χωρίς να εγκριθεί η ΜΠΕ και κατά τη μεταγενέστερη τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ που ενέταξε και τα αεροδρόμια σε υδάτινη επιφάνεια σε ανώτερη κατηγορία αδειοδότησης ii) Επειδή επρόκειτο για προστατευόμενη περιοχή (βλ. δίκτυο Natura 2000) χρειαζόταν μάλιστα ειδική περιβαλλοντική μελέτη που να λαμβάνει υπ’ όψιν το προστατευτέο … [Read more...]

Πρόταση ρύθμισης για την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης σε επιχειρήσεις πώλησης, ενοικίασης ή επισκευής αυτοκινήτων

stp1

O Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε το ζήτημα της κατάληψης θέσεων στάθμευσης στο οδόστρωμα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση αυτοκινήτων ή στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (μάντρα). Κατά την έρευνά του ο ΣτΠ διαπίστωσε την επιβάρυνση της στάθμευσης στους παρακείμενους δρόμους και την ελλιπή ρύθμιση του ζητήματος στη νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις αυτές. 1. Έγγραφο ΣτΠ (Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης) 2. Διοικητική Ανταπόκριση (χώροι στάθμευσης) 3. … [Read more...]

Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιστέρι

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Δήμο Περιστερίου, υπό τις πραγματικές συνθήκες της γειτνίασης με σχολείο και με γνώμονα την ασφαλή διέλευση των μαθητών. Κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, πρότεινε την εξέταση του ενδεχόμενου ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, τον περιορισμό ή και την πλήρη απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης του θιγόμενου … [Read more...]

Ενίσχυση ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων

stp1

Αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη για το ζήτημα της αποκαταστάσεως διατηρητέου κτηρίου στην περιοχή Γρίβα Παιονίας Ν Κιλκίς. 1. Διοικητική Ανταπόκριση (Διατηρητέα) 2. Πόρισμα (Διατηρητέα) … [Read more...]

Ρύπανση από τη μη σύννομη λειτουργία του σταθμού της ΔΕΗ στη Σύρο

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί από το 2001 επί αναφοράς πολιτών της Σύρου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία του εκεί Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής [Α.Σ.Π.] της Δ.Ε.Η. Ο Συνήγορος του Πολίτη εντόπισε ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παράνομης διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων του Α.Σ.Π. και επεσήμανε μείζονα φαινόμενα κακοδιοίκησης, καθώς ο Σταθμός λειτούργησε επί δύο έτη (από το 2003 έως το 2005) χωρίς εγκεκριμένους … [Read more...]

Σοβαρά προβλήματα ρύπανσης από τη μη σύννομη λειτουργία του σταθμού της Δ.Ε.Η. στη Σύρο.

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί από το 2001 για τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής [Α.Σ.Π.] της Δ.Ε.Η. στη Σύρο.     Σύνοψη Διαμεσολάβησης (ΔΕΗ Σύρου) … [Read more...]

Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης

stp1

Σύλλογος κατήγγειλε ότι λόγω της λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης προκαλούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή (διάθεση λυμάτων, υπερβολικός θόρυβος, παραλειψη παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης). Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι 1) ο ΚΑΗΚ δεν διαθέτει σήμερα, ούτε διέθετε στο παρελθόν σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του αεροπορικού θορύβου, 2) Τα αστοκά λύματα συνεχίζουν να απορρέουν στη θάλασσα παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της ΥΠΑ, … [Read more...]

Αυθαίρετες κατασκευές στη Λίμνη Αντινιώτη

stp1

Πολίτες κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για τον έλεγχο ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας χωρίς άδεια κοντά στον αιγιαλό, στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Αντινιώτη, στην περιοχή του Αλμυρού Περίθειας του Δήμου Θιναλίων. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ότι α) η  ευρύτερη περιοχή αποτελεί φυσική λεκάνη απόληξης χειμάρρων, β) η ιδιοκτησία βρίσκεται εντός της περιοχής που πλημμυρίζει από το έλος τους χειμέριους μήνες και γ) τμήμα αυτού βρίσκεται σε γειτνίαση … [Read more...]

Πόρισμα: Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο νομό Κοζάνης

stp1

Στο Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων στη περιοχή του νομού Κοζάνης, λόγω της εκπομπής ρύπων από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αναφορών ο Συνήγορος συνέταξε το παρόν πόρισμα, στο οποίο διαπίστωσε τα ακόλουθα προβλήματα: α) Συστηματικές υπερβάσεις στις εκπομπές των αερίων ρύπων β) λήξη της ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και για τους τρεις ατμοηλεκτρικούς … [Read more...]

Δεσμεύσεις ιδιοκτησιών, Ειδική Έκθεση

stp1

Από τον Οκτώβριο 1998 (έναρξη λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη) έως και τον Ιούνιο 2004, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής δέχθηκε 388 αναφορές, με τις οποίες ζητήθηκε η παρέμβαση της Αρχής για την προστασία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων πολιτών από πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της διοίκησης. Στην ειδική έκθεση συνοψίζονται τα προβλήματα διοικητικής δράσης που εντοπίστηκαν, και οι διαπιστώσεις ανά θεματική κατηγορία.   Ειδική Έκθεση (απαλλοτρίωση) … [Read more...]

Καθορισμός κτηνοτροφικών ζωνών και διαχείριση βοσκοτόπων στη Νήσο Λέρο

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε με αφορμή την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη νήσο Λέρο κρίσιμα ζητήματα σχετικά με α) την εναρμόνιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας β) την χρήση των κτηοτροφικών ζωνών και βοσκοτόπων     Πόρισμα (νήσος Λέρος) … [Read more...]

Καθορισμός των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

stp1

Νομοθετική πρόταση για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στον καθορισμό αιγιαλού παραλίας, ενόψη της αναθεώρησής του.     Πρόταση - Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας … [Read more...]

Η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων από τους ΟΤΑ

stp1

Οι αιτίες αναίρεσης της κοινής χρήσης των χώρων οι οποίοι έχουν χαρακτησρισθεί ως κοινόχρηστοι, εξαιτίας των ενεργειών και πρωτοβουλιών των ΟΤΑ (χορήσηση αδειών τραπεζοκαθισμάτων, στάθμευσης, αυθαίρετων κατασκευών κλπ) αναλύονται ειδική θεματική της ετήσιας έκθεσης, στην  ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει και σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που πρέπει να ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ.   Έκθεση - Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων από τους ΟΤΑ … [Read more...]

Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων

stp1

Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων (βιομηχανικών, τουριστικών, κτηνοπτηνοτροφικών κλπ) αναδεικνύονται από τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο ΣτΠ. Διαπιστώνονται δύο κύριες βασικές αιτίες: ο επισφαλής χαρακτήρας του καθεστώτος χωροθέτησης λόγω ασαφειών του και η μη τήρηση, συχνά, νομίμων διαδικασιών αδειοδότησής τους.   Έκθεση - Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων … [Read more...]

Μέτρα προστασίας του αισθητικού δάσους Καισαριανής από την ανάπτυξη βαμβακίασης

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές για τη χρήση εντομοκτόνων στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της βαμβακίασης στα πεύκα του αισθητικού δάσους της Καισαριανής.  Η βαμβακίαση είναι μια ασθένεια των πεύκων που προκλήθηκε από τους ανεξέλεγκτους εμβολιασμούς των δένδρων με το έντομο Marchalina hellenica, στο πλαίσιο προγράμματος για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας.  Ο ΣτΠ πρότεινε στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: 1) την επανεξέταση των ενδεχόμενων κινδύνων στη δημόσια υγεία, … [Read more...]

Υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης

stp1

Με επιστολή του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο ΣτΠ ζήτησε για τα διαδικαστικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες (καθυστερήσεις ιδιοκτησιακής τακτοποίησης, αντίστοιχος φόρτος υποθηκοφυλακείων, συμβολαιογραφείων κλπ) την παράταση της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου 2008 για την υποβολή των δηλώσεων, αίτημα που έγινε μερικώς δεκτό. Επίσης, ο ΣτΠ έθιξε το ζήτημα της αναλογικότητας του τέλους κτηματογράφησης, που σχεδιάστηκε να εισπράττεται ανά δικαιούχο, παρά τον πραγματοπαγή χαρακτήρα του νέου … [Read more...]

Σύνοψη διαμεσολάβησης για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

stp1

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την επίλυση εκκρεμών αναφορών, που αφορούν κυρίως το πρόβλημα των μακρόχρονων δεσμεύσεων ιδιοκτησίας για αρχαιολογικούς σκοπούς (βλ.ειδική έκθεση έτους 2005, www.synigoros.gr) ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιότητας καταβολής των εκκρεμών αποζημιώσεων και έχει αναπτύξει έντονη αλληλογραφία με το Υπουργείο.   1. Σύνοψη διαμεσολάβησης (ΥΠΠΟΤ) 2. Προς ΓΓ 3. Προς ΓΓ-2 4. Προς … [Read more...]

Υγρά απόβλητα του ιππόδρομου Μαρκόπουλου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε υπόθεση που αφορούσε τη ρύπανση του ρέματος του Αγίου Γεωργίου από διάθεση υγρών, αμφιβόλου ποιότητας, από τις εγκαταστάσεις του Ιππόδρομου Μαρκοπούλου, καθώς και  αυθαίρετες παρεμβάσεις στην κοίτη του ρέματος.Ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες πορισματικό έγγραφο στο οποίο διατύπωσε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του.   Σύνοψη (Ιππόδρομος Μαρκοπούλου) Πόρισμα (Ιππόδρομος Μαρκοπούλου) … [Read more...]

Εγκατάσταση Ρομά σε αρχαιολογικούς χώρους

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση υποθέσεων εγκατάστασης ευπαθών πληθυσμών (Ρομά, αστέγων κλπ) εντός ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, διαπίστωσε τη διαμόρφωση ανθυγιεινών συνθηκών, τη συσσώρευση απορριμμάτων και την αισθητική υποβάθμιση των χώρων αυτών. Η Αρχή επεσήμανε τις απόψεις της αναφορικά με τις οφειλόμενες ενέργειες της Διοίκησης που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στα κοινωνικά δικαιώματα σε συνδυασμό με την προστασία των … [Read more...]

Δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασία αποβλήτων στον οικισμό Πηγάδι του Δήμου Πτελεού Μαγνησίας

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολιτών με αντικείμενο την αποδοχή από τη διοίκηση αιτήματος μεταβολής χαρακτηριστικών του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων στον οικισμό Πηγάδι του Δήμου Πτελεού Μαγνησίας.     Έγγραφο (αποχέτευση) Σύνοψη διαμεσολάβησης (αποχέτευση) … [Read more...]

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών δράσεων από το ΕΤΕΡΠΣ

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε κενά και ασάφειες στον τρόπο χρηματοδότησης του ΕΤΕΡΠΣ και, περαιτέρω, στο τρόπο χρηματοδότησης από αυτό, περιβαλλοντικών δράσεων. Η Αρχή, στο πλαίσιο της διερεύνησης, διαπίστωσε ότι: α) οι πληροφορίες που ζητούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες υπέβαλλαν την αναφορά, εμπίπτουν στον ορισμό της περιβαλλοντικής πληροφορίας, β) υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη … [Read more...]

Ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά την άσκηση του διαμεσολαβητικού του ρόλου, διαπίστωσε καθυστερήσεις και ελλείψεις του διοικητικού ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Ν. Μαγνησίας. Η Αρχή επανέλαβε την πάγια θέση της αναφορικά με το ζήτημα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συνίσταται στην αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας ρυπογόνων μονάδων. Δελτίο τύπου (ατμοσφαιρική ρύπανση) Διοκητική ανταπόκριση (Βόλος) … [Read more...]

Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε παραλιακές ζώνες από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά για παράλειψη εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ερινεού από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος. Από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος ολοκληρώθηκε η αποξήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών.   Έγγραφο κατεδάφισης Σύνοψη διαμεσολάβησης (κατεεδάφιση) … [Read more...]

Μετ’ εμποδίων ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τους ΧΥΤΑ της Αττικής

skoupidia

Σε περίπου ένα μήνα έχει προγραμματιστεί η έναρξη μιας σειράς διαγωνιστικών διαδικασιών για τέσσερις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική. Συνεχίζονται τα προβλήματα που έχουν επιφέρει πολυετείς καθυστερήσεις και πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη συμμόρφωση της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων. Σε περίπου ένα μήνα έχει προγραμματιστεί η έναρξη μιας σειράς διαγωνιστικών διαδικασιών για τέσσερις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην … [Read more...]