Γνωμοδότηση ΝΣΚ 577-2012

nsk

Απόδοση από το Τ.Π. & Δανείων απαλλοτριωτικής αποζημίωσης. Το Τ.Π. & Δανείων, δεσμευόμενο από την απόφαση αναγνώριση δικαιούχων, οφείλει να αποδώσει το συμπληρωματικό ποσό της παρακατατεθείσης, λόγω απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης, κατά το ποσοστό που οι ιδιοκτήτες της απαλλοτριωθείσης έκτασης αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι. (ομοφ.) Γνωμ. ΝΣΚ 577-2012 … [Read more...]

Norfolk 102, LLC v. City of Norfolk

cc-general

In 2009, the City Council revoked a blanket special exception permitting two business establishments (the Establishments) operating in the City to operate as "entertainment establishments" serving alcoholic beverages for on-site consumption and denied their individual applications for special exceptions to continue such operations. The City later filed a complaint requesting that the Establishments be permanently enjoined from selling or serving alcohol or providing entertainment in their … [Read more...]