Γνωμοδότηση ΝΣΚ 632-2012

nsk

Επιχορήγηση βάσει του ν. 3299/2004 για επένδυση επιχειρήσεως προεγκατεστημένης σε βιομηχανικό πάρκο. Η επιχείρηση, που υλοποιούσε επενδυτικό σχέδιο βάσει των διατάξεων του ν. 3299/2004 και ήταν προεγκατεστημένη σε βιομηχανικό πάρκο του ν. 2545/1997, δικαιούται αυξημένο ποσοστό (10%) επιχορηγήσεως, λόγω της εγκαταστάσεώς της σε αυτό το πάρκο και τούτο διότι η έγκριση του καθορισμού του πάρκου έλαβε χώρα πριν τη δημοσίευση της αποφάσεως πιστοποιήσεως της ολοκληρώσεως της επενδύσεως στην ΕτΚ, … [Read more...]